تبلیغات
ツ just happy - تابوت..!!!!!1
دمش گرم باران را میگویم به شانه ام زدو گفت:خسته شدی امروز تواستراحت کن من به جایت میبارم!!

تابوت..!!!!!1

سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 06:47 ب.ظ

نویسنده : رها جون
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﺍﺡ ﻗﻠﺐ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ

ﺑﺮﺍﺵ ﺗﺎﺑﻮﺗﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﻗﻠﺐ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﮑﻨﻦ

ﯾﻬﻮ ﻭﺳﻂ ﻣﺮﺍﺳﻢ، ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ!

ﻣﯿﭙﺮﺳﻨﺪ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... ﻣﯿﮕﻪ:

ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺡ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ ﺯﺍﯾﻤﺎﻧﻢ!

ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎﺑﻮﺗﻤﻮ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ!!!!!!!!!!!!!!!دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 8 اردیبهشت 1394 06:48 ب.ظقالب های بروبکس